วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559

โหนบาร์ทุกวันช่วยลดความเสี่ยงกับมะเร็งได้

นับตั้งแต่ทศวรรษที่ 1920 เป็นต้นมา มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เพิ่มพูนขึ้นในเซิงที่บอกว่า ความเครียดทางอารมณ์ สามารถสะกดระบบภูมิคุ้มกันและทำให้มีจุดอ่อนให้เกิดโรคติดเชื้อและมะเร็งไต้มากขึ้น หนังสือของนอร์แมนคูซินส์ (Norman Cousins) เรื่อง “กายวิภาคของความเจ็บป่วย” (Anatomy ofan Illness) เป็นตัวการผลักดันเอาหลักการเรื่องกาย-จิต นี้ ออกมาให้ประชาชนทั่วไปได้รับรู้ คูซินส์เป็นอาจารย์สอนและทำงานวิจัยที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียที่ลอสแจงเจสีสอยู่ 10 ปี ระหว่างนี้ ทฤษฎีของเขาก็ถูกตรวจสอบตามหลักวิทยาศาสตร์มาตลอด โดยที่ยังไม่มีอะไรมาคัดง้างได้นายแพทย์คาร์ล ไซมอนตัน ผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาเนื้องอกด้วยรังสีพบว่า เทคนิคการใช้จินตภาพในความคิดของเขา ดูจะก่อให้เกิดผลลัพธ์ดีกว่าโดยมีผลช้างเคียงน้อยกว่า สำหรับผู้ป่วยเป็นมะเร็งบางคน นายแพทย์เบอร์นิ ชีเกลศัลยแพทย์จากเยลพบว่า คุณสมป่ติทางความคิดจิตใจบางอย่าง ช่วยให้คนไข้มะเร็งหายจากโรค ดร.แคนเดช เพิร์ต นักวิจัยผู้มีซื่อเสียงที่สถาบันสุขภาพแห่งชาติค้นพบสารเอ็นดอร์พิเนส์ในสมองของมนุษย์และเป็นผู้นำขบวนในการเผยปริศนาลึกลับของความคิดมนุษย์ ในแง่เคมี   

ดร.เพิร์ตกล่าวว่า ความคิดเป็นสถานปรุงและจ่ายยา    มันผลิตสารที่มีพลังซึ่งจะปรับปรุงสุขภาพให้ดีขึ้นหรือบ่อนทำลายสุขภาพให้แย่ลง อย่างใดอย่างหนึ่ง อยู่ตลอดเวลา เนื่องจากความคิดสามารถก่อให้เกิดมะเร็งไต้จึงนำจะดูเหมือนเป็นการก้าวกระโดดตามหลักเหตุผล ที่ความคิดจะสามารถป้องกันและกระทั่งกำหราบมะเร็งได้ นักบำบัดทางเลือกใช้วิธีการทางจิตวิทยาต่างๆ กว้างขวาง บาร์โหนติดประตู เพื่อช่วยในการกำจัดมะเร็งออกไปจากร่างกายดร.อาร์เธอร์ จานอฟ เห็นว่า มะเร็งชนิดไร้อากาศ อาจเกิดมาจากประสบการณ์ตอนขาดอากาศ เพราะคลอดออกมาจากมารดาที่ได้รับยาสลบหนักหน่วง การรักษาแบบที่เรียกว่า ไพรมัล เธราพี (Primal therapy) ดึงเอาประสบการณ์ขาดอากาศชนิดใกล้ตายออกจากคนไข้ผู้ใหญ่ เพื่อขจัดด้นเหตุของมะเร็งในแง่ทฤษฎี 2 เห็นได้ชัดว่า มีความเชื่อมโยงทางความคิดอยู่บ้าง ในการเกิดมะเร็งสำหรับคนไข้มากมาย3 ผมเคยร่วมรักษาคนไข้มะเร็งมากมาย ซึ่งอุปสรรค  สำคัญของพวกเขา อยู่ที่การเยียวยาทางจิตวิญญาณ ในขณะที่การเปลียนแปลงอาหารการกิน เป็นเรื่องยากสำหรับคนหลายคน แต่การเปลี่ยนอาหารหรือการรับประทานวิตามินแร่ธาตุในรูปเม็ดอาหารเสริม ก็ยังง่ายยิ่งกว่าการเปลี่ยนแปลงวิธีการคิดอย่างมากมาย  โหนบาร์เพิ่มกล้าม    การดึงเศษวัสดุที่ทิ่มแทงอารมณ์อยู่ออกไป เป็นประสบการณ์ที่จำเป็นและเจ็บปวด    มิความเกี่ยวพันกับมะเร็งอยู่ ในภาวะที่เหนือพ้นจากสิ่งที่จับต้องได้ นอกจากนั้น บริเวณที่เกิดมะเร็ง ก็ยังอาจให้เบาะแสที่เกี่ยวกับวิธีการแก้ไขปัญหาไต้ด้วย ผู้ป่วยเป็นมะเร็งที่เต้านมมากมายเพิ่งผ่านการหย่าร้างมาได้ไม่นาน ซึ่งส่งผลให้เกิดการสูญเสียอวัยวะที่แสดงความเป็นหญิง ผู้ป่วยคนหนึ่งของผม เป็นมะเร็งที่กล่องเสียง (ลาริงซ์) ซึ่งเริ่มเป็นหลังจากที่ภรรยาทิ้งเขาไปได้หนึ่งปี พร้อมกับทิ้งข้อคิดไว้ให้ว่า “ไม่ว่าเธอจะพูดอะไร ก็จะไม่อาจทำให้ฉันอยู่ (กับเธอ) ต่อไปได้” หากว่าบาดแผลทางจิตวิญญาณเป็นตัวเริ่มต้นให้เกิดมะเร็ง เช่นนั้นแล้ว การเยียวยาทางจิตวิญญาณก็เป็นปัจจัยสำคัญสำหรับการรักษาโภชนาการ ร่างกายของมนุษย์    ได้รับการซ่อมแซมและได้รับเชื้อเพลิงจากสารซึ่งพบในอาหารที่รับประทาน พูดอย่างตรงตามตัวอักษรมากที่สุดคือ “เราคือสิ่งที่เรากิน...และคิดและหายใจและทำ” การรักษาด้วยโภชนาการเพียงแต่พยายามที่จะสร้าง “ดุลย์ในการเผาผลาญอาหารเพื่อสร้างเนื้อหนัง” ขึ้นมาใหม่ ในคนไข้มะเร็ง นายแพทย์เกอร์ลัน, โมเอร์แมน, ลีฟวิงสตัน ต่างมีโปรแกรมโภชนาการของตนเอง สำหรับการรักษามะเร็ง สำนักคิดอื่นๆ ได้แก่แม็คโครไบโอติค หลักมังสะวิริติ การสร้างดุลระหว่างกรด/ด่าง การอดอาหารนํ้าคั้นจากผลไม้และผัก และอื่นๆ    หลังจากที่อยู่นอกแวดวงการรักษามะเร็งอย่างที่ได้รับการยอมรับมานานหลายสิบปี โภชนบำบัดเพิ่งได้พบการยอมรับจากวงการวิทยาศาสตร์ในระดับใหม่ ด้วยรายงานฉบับปี 1990 จากสำนักงานประเมินเทคโนโลยี ซึ่งเป็นหน่วยงานให้คำแนะนำของสภาคองเกรสส์    คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิทยาศาสตร์ ได้เขียนไว้ในเอกสารชื่อเรื่องว่าการรักษามะเร็งตามแบบที่ไม,ใช่แบบปกติธรรมดา ว่าเรามีดุลยพินิจทางวิชาชีพร่วมกันว่า การเข้าแทรกแซงด้วยโภชนาการกำลังจะติดตามการเข้าแทรกแซงทางจิต-สังคม ในการขึ้นบันได ไปเป็นสิ่งที่(นิ:}สามารถได้รับการยอมรับนับถือโนวงการการรักษา ในฐานะที่เป็นวิสีการควบประกอบและเสริมการรักษามะเร็ง’’*การออกกำลังกาย คนอเมริกันหนึ่งในทุกๆ สามคน จะเป็นมะเร็งในท้ายที่สุด แต่เพียง 1 ใน 7 คนของคนอเมริกันที่ใช้ชีวิตกระฉับกระเฉงเท่านั้นที่จะเป็นมะเร็ง บาร์โหนออกกำลังกาย  การออกกำลังกายให้ประโยชน์มากมาย รวมทั้งให้อ็อกซิเจนแก่เนื้อเยื่อต่างๆ เพื่อขัดขวางความต้องการภาวะไร้อากาศของเซลล์มะเร็ง การออกกำลังกายยังช่วยรักษาระดับกลูโคสในโลหิตให้คงที่ ซึ่งสามารถจำกัดปริมาณเชื้อเพลิงที่มีให้เซลล์มะเร็งเอาไปใช้สร้างความเติบโตให้ตัวเอง การออกกำลังกายช่วยปรับปรุงการทำงานของภูมิตุ้มกัน การไหลเวียนของนํ้าเหลืองและปรับปรุงระบบการซะล้างพิษออกไปจากร่างกาย การออกกำลังกายช่วยให้เราทนต่อสถานการณ์เครียดได้ดีขึ้น การออกกำลังกายช่วยปรับปรุงความทนทานต่อการรักษาด้วยเคมีแก่ผู้ป่วยที่สามารถออกกำลังกายได้ นักบำบัดบางคนใช้ไฮโดรเจนเพอร็อกไซด์หรือโอโซน ในการให้อ็อกซิเจนแก่เนื้อเยื่อ มนุษย์วิวัฒนาการขึ้นมาเป็นสัตว์ชนิดที่กระฉับกระเฉงไม่อยู่นึ่ง ความไม่กระฉับกระเฉง เป็นภาวะของการเผาผลาญอาหารไปเลี้ยงร่างกายอย่างชนิดที่ขาดอ็อกซิเจนอย่างผิดปกติ-เช่นเดียวกับมะเร็งบาร์โหน

https://www.youtube.com/watch?v=s-DTtE_PzUc&feature=youtu.be

วันพุธที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2559

โหนบาร์อย่างไรให้กล้ามขึ้น

แต่แล้วก็มีข่าว1จับ พ.ต.การุณ เก่งระดมยิง แล้วนำตัวไปค้นหาอาวุธที่บ้านหลวงกาจสงคราม บิดาของ พ.ต.การุณ ขอเล่าข้ามเลยในส่วนที่เกี่ยวกับ พ.ต.การุณซึ่งแจกการ์ดแต่งงานวันที่ be กรกฎาคม ๒๕๙๕กับ น.ส.ชื่นสุข โลจายะ ธิดาคนสวยของพระช่วงเกษตรศิลปาการ พ.ต.การุณถูกปล่อยตัวในวันรุ่งขึ้นแล้วจอมพล ป. นี่แหละไปเป็นประธานในงานฉลองสมรสของ พ.ต.การุณด้วยในวันที่เชิญบรรณาธิการ น.ส.พ. ไปพบนั้นได้มีคำสังถึงบรรณาธิการน.ส.พ.เกียรติศักดิ้กับประชาธิปไตยให้นำ น.ส.พ.ไปให้เจ้าหน้าที่ตรวจเซ็นเซอร์ก่อนตีพิมพ์ ขณะเดียวกัน ก็ได้มีการปลดนายทหารเรือระดับสูงตั้งแต่แม่ทัพเรือ คือ พล.ร.อ.สินธุ กมลนาวิน ผบ.ทร. ในขณะนั้น เซ่นเดียวกับ  พล.ร.ท.ผัน นาวาวิจิตร โดยถูกคุมตัวไว้ที่สโมสรกรมตำรวจ  บาร์โหนราคาถูก และบุคคลสำคัญอีกหนึ่งคนคือ พล.ร.ต.ชลี สินธุโสภณ ผู้บังคับการกองสัญญาณต่อมาการตรวจข่าวและภาพหนังสือพิมพ์ก็ขยายวงออกไปทุกฉบับตังแต่ฉบับประจำวันที ๗ กรกฎาคม เป็นต้นไป และปรากฏว่าทังประชาธิปไตยกับเกียรติคักดิ้เป็นอิสระในวันที่ ๙ กรกฎาคม นั่นคือเซ็นเซอร์อยู่๖ วัน คำลั่งที่ถือว่าสร้างความสะเทือนเลื่อนลั่นที่สุดคือ ลั่งให้ยุบเลิกหน่วยนาวิกโยธินของทหารเรือการเซ็นเซอร์ข่าวและภาพเช่นนี้ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงเวลาทำงาน โดยหนังสือทุกหน้าจะต้องเสร็จเรียบร้อยแล้ว “ปรู๊ฟหน้า” เพื่อนำไปส่งให้เจ้าหน้าที่เซ็นเซอร์ก่อนบ่ายสองโมง หสังการประกาศเซ็นเซอร์เพียงวันเดียว สมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย โดยนายประสิทธิ้ สมิตะศิรินายกสมาคมเรียกประชุมใหญ่วิสามัญ ทั้งคณะกรรมการและสมาชิกต่อกรณีการให้สัมภาษณ์ของจอมพล ป. พิบุลสงคราม หนังสือพิมพ์มีเจตนา บาร์โหนทำเอง โฆษณาหรือชักชวนให้บุคคลคิดทำการปฏิวัติหรือรบกันเอง ผลของการประชุมหารือกันได้มอบหมายให้นายกสมาคมเข้าพบกับรัฐมนตรีมหาดไทยหลังจากนั้นไม่มีผลคืบหน้าอะไรที่เป็นข่าวเดลิเมล์ฉบับถูกเซ็นเซอร์วันแรกก็เจอการพาดหัวข่าวตัวไม้ทั้งแถวคงเหลือแต่หัวรองที่มีความว่า “ชาวบ้านใกล้เคียงต่างตื่นเต้นอัศจรรย์/ภิกษุอาวุโสยืนยันหลวงพ่อวัดใต้คุ้มกัน”

 จะว่าไปแล้วเป็นข่าวเกี่ยวกับอภินิหารวันต่อมา บทนำมีชื่อเรื่อง “อย่าให้เป็นไพ่สุมขอนเลย” ถูกยกออกเป็นบางตอนทำให้อ่านไม่รู้เรื่อง ซึ่งก็พอเดาได้ว่าเป็นเรื่องของการปีบกองทัพเรือมีหลายลักษณะของการตรวจเซ็นเซอร์ที่ผู้ตรวจมีความหวาดระแวงอยู่กับข่าวสารหรือบทความของหนังสือพิมพ์คล้ายกับทำหน้าที่ออกรับฝ่ายกบฎ “เดลิเมล์” ได้แปลเอาเนื้อหาที่นำเสนอในนิตยสารไทมล์เกี่ยวกับเหตุการณ์ “แมนฮัตตัน”  บาร์โหนติดประตู มาลงในหน้าหนึ่งก็ถูกยกออกเป็นท่อนๆจนกระทั่งสิ้นเดือนกรกฎาคม ประเดิมเดือนใหม่ ๑ สิงหาคมอิสระที่ห่างหายไปจึงกลับคืนมาเมื่อเรมต้นใหม่ คุณสมบูรณ์ใต้เพิ่มคอลัมน์การเรียนเดนตรีกับ“อร่าม ขาวสะอาด” นักดนตรีผู้มีอดีตเป็นนักข่าวมารุ่นราวคราวเดียวกันเฉพาะฉบับประจำวันจันทร์แล้วให้ผู้อ่านเปิดวิทยุสถานี ร.ด. เพื่อช่วยให้เกิดความเข้าใจในการเรียน ทุกอย่างยังดำเนินไปตามปกติ แม้ว่าในทาง‘Tการเมืองนันจะมีสภาพเหมือนคลืนใต้นำอยู่ตลอดเวลามีผู้1วิจารณ์กัน1ว่า สาเหตุที่เกิด “แมนฮัตตัน” นี้เป็นผลมาจากการกบฏ ๒๖ บาร์โหนคู่ กุมภาพันธ์ ๒ร:๙๒ ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดจาก มีการจับกุมพ.อ.ทวน วิชัยขัทคะ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในรัฐบาลนายปรีดี พนมยงค์ ที่บ้านพัก ร.พัน ๙ รวมทั้งมืนายทหารชั้นผู้น้อยอีกหลายคนที่มืความเคลื่อนไหวนำกำลังคือรถกัง ๖ คันตรงไปทำเนียบรัฐบาลแต่พลตรีลฤษดิ้ ธนะร้ชต์ ผู้คุมกำลังในขณะนั้นทราบเรื่องจึงออกมายับยั้งไว้ อีกสามวันต่อมาจึงเกิดปฏิวัติโดยเชื่อกันว่ามืนายปรีดี พนมยงค์ กับพลตรีสมบูรณ์ ศรานุชิต เป็นหัวหน้า

บาร์โหนสำเร็จรูป

วันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2559

เลือกซื้อบาร์โหนแบบไหนดีที่เหมาะกับความสูงของลำตัว


ทำให้ใครก็ตามที,เคยเอร็ดอร่อยกับแกงกะหรี่จากที่ไหนสักแห่งรู้สึกแปลกแยกกับที่นี่ นี่เป็นจิตวิญญาณของความกล้าได้กล้าเสียที่ขาดหายไปจากแคมเปญของผมมาโดยตลอดภายในร้านอาหารเป็นส่วนผสมแบบเดิมๆ ของพระราชวังมหาราชาและโรงงานวอลล์เปเปอร์กำมะหยี่พร้อมด้วยเครื่องหอม และเพลงดิสโก้จากบอมเบย์เบาๆ เติมเต็มความรู้สึกจนล้นพนักงานชาวอินเดียใส่เสื้อเชิ้ตสีขาวเข้ามาต้อนรับเรา ผมถามหาเจ้าของร้าน คุณแร'นดาห์'วาสักพัก ผู้ชายไฮเปอร์ร่างเตี้ยในชุดสีเทาก็พรวดพราดออกมาจากครัว เขายื่นมืออันใหญ่โตที่มีแหวนทองวงใหญ่สองวงคอยถ่วงไว้และส่งรอยยิ้มพิมพ์ใจ สงสัยว่าธุรกิจคงไปได้ดีสุดๆ“พอล มาดาม เชิญนั่งฃรับ ดื่มชาใส่เครื่องเทศสิ ไช  ที่ดีที่สุดของเรา แน่นอนว่าเรายังมีชาอังกฤษแบบธรรมดาด้วย วีเจย์ ขอไชตรงนี้นะนาย” บาร์โหนติดผนัง สำเนียงของเขาเป็นแบบคนอินเดียแถบแปซิฟิกตอนกลางที่มีความแข็งกระด้างโฮกฮากแบบคนอเมริกันขณะที่ดื่มซาเครื่องเทศใส่นมแสนอร่อย พวกเราก็เริ่มคุยธุรกิจกันอย่างรวดเร็ว คุณแรนดาห์วาบอกว่า เราสามารถใช้พื้นที่ได้ทั้งร้านเพื่อจัดงานเลี้ยงนํ้าชาตอนห้าโมงเย็น อันเป็นช่วงที่ร้านมีลูกค้าไม่มากเขาสามารถจัดเตรียมชาได้มากพอในราคาทั่วๆ ไปพร้อมจัดหาเค้กและแซนด์วิชแบบอังกฤษได้เหลือเฟือ และเตรียมพนักงานหกคนไว้คอยบริการ บาร์โหนเหล็กราคาถูก ประกอบด้วยลูกชายของเขาและหลานๆ ที่มาช่วยงานตอนที่พวกเขาไม่มีเรียนหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตร์ เขายังสัญญาด้วยว่าจะติดต่อนายกเทศมนตรีและคนสำคัญอีกสองสามคนให้ แล้วยังยืนยันด้วยว่า งานนี้จะมีแขกที่มีชื่อเสียงมามากพอจะให้สื่อเขียนถึงอย่าง  แน่นอน“ผมจะโทร.หาเพื่อนที่สถานี ‘ดับลิวบีเอฟเอ็ม’ เพื่อกระจายข่าวเรื่องงานนี้ทางวิทยุ จากนั้นจะพิมพ์โปสเตอร์ส่วนหนึ่งมาติดที่กระจกหน้าต่าง และโทร.หานายกเทศมนตรีเดี๋ยวนี้เลย ผมก็จะไปเล่นกอล์ฟกับเขาตอนแปดโมงเช้าพรุ่งนี้ เพราะฉะนั้นเขาไม่มีทางลืมแน่” เครื่องออกกำลังกายลดหน้าท้อง  ดูเหมือนว่าคุณแรนดาห์วาคือผู้ชายที่เข้ามาอยู่ในอเมริกาเพื่อจะตัดสินใจอะไรหลายๆ อย่างเท่าที่เขาจะทำไดในระยะเวลาที่สั้นที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เขาหัวเราะอย่างมีความสุขและหมุนสายนาพักาท่าจากทองที่ยืดหยุ่นได้ไปรอบข้อมือของเขาผมจ้องเขาและตกหลุมรักการมองโลกในแง่ดีของเขาเข้าให้“ถ้างั้นเรามาตกลงราคากันที่จ่ายห้าร้อยดอลลาร์ตอนนี้และจ่ายที่เหลือหลังงานเลิก ดีมั้ยครับ” เขาพูดขณะหัวเราะอยู่ คุณไม่มีทางเป็นเจ้าของนาฟิกาและรอยยิ้มขนาดใหญ่แบบนั้นได้ ถ้ามีแค่เพียงการมองโลกในแง,ดี ผมตระหนักก่อนจะหยิบบัตรเครดิตของศูนย์ข้อมูลนักท่องเที่ยวขึ้นมา


บาร์โหนประกอบง่าย