วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

เลือกเสื่อโยคะแบบไหนที่เหมาะสมกับการใช้งาน
ดูเคเบิ้ลทีวีฟรี'จริงหรือคุณมดแดงจัดเป็นคนกลุ่มที่น่าจะเรียกว่า แฟนพันธุแท้หนังฝรั่ง พอเห็นโฆษณาว่า ถ้าสมัครเป็นสมาซิกใช้บริการโทรศัพท์มือถือค่ายหนึ่งเพียงเดือนละ 300บาท ก็สามารถดูเคเบิ้ลได้ฬรี เท่านั้นแหละ คุณมดแดงก็จูงมือสามีไปสมัครโดยลืมคิดหน้าคิดหลังเลยคุณมดแดงจ่ายเงินไป 2,000 บาท ซึ่งเธอได้รับแจ้งว่าเป็นค่ามัดจำ หลังจากนั้นอีก 3 วัน ก็มืเจ้าหน้าที่มาติดตั้งให้ โดยเจ้าหน้าที่บอกว่าดูได้ตั้ง 10 กว่าซ่อง“โอ๊ย...มีความสุขมาก มีการ์ตูนให้ลูกดู มีหนังฝรั่งเพียบค่ะ”ครอบครัวคุณมดแดงมีความสุขกับการดูเคเบิ้ลทีวีได้เพียงแค่ 2 เดือน แต่พอย่างเข้าเดือนที่ 3 กลับดูได้แต่ซ่องฟรีทีวี และซ่องหนังเอเชีย ซึ่งเอาแต่ขุดกรุหนังจีนเก่าๆ ไม่ได้เรื่องมาฉาย คุณมดแดงชักไม่เข้าใจ พอไปถามที่ศูนย์บริการลูกค้าพนักงานก็บอกให้ว่าต้องจ่ายรายเดือนอีก 300 บาท“เราก็ถามว่า ก็ไหนบอกว่าแค่ใช้บริการโทรศัพท์เดือนละ 300 บาทก็ดูได้นึ่เค้าบอกว่าก็ดู1ได้ แต่ได้แค่เท่านี้ คือสามเดือน’'คุณมดแดงได้ข้อสรุปว่า “ เสื่อโยคะยี่ห้อไหนดี เขาบอกเราไม่หมด อุบไว้ในสิ่งที่สำคัญ เซ็งมากๆเบื่อบ้านนี้เมืองนี้เหลือเกิน เอาเปรียบกันเห็นๆ โดยเฉพาะกับชาวบ้านตาดำๆเซ็งมาก” “โครงการด้งกล่าวจัดขึ้นโดยสุจริต มิได้มีเจตนาที่จะเอาเปรียบผู้บริโภคแต่อย่างใด...สำหรับผู้โซคดีที่ได้รับรางวัลที่ 1 ทางบริษัทได้ร่วมกับธนาคารแห่งหนึ่งจัดซื้อแพ็กเกจทัวร์จากบริษัททัวร์ โดยที่บริษัทด้านโรงภาพยนตร์มิได้เป็นผู้จัดการดำเนินการเกี่ยวกับรายละเอียดต่างๆ จึงเป็นหน้าที่ของบริษัททัวร์โดยเฉพาะที่จะเป็นผู้ดำเนินการต่างๆ ตามเพ็กเกจทัวร์ที่ได้เสนอราคามา โดยราคา193,000 บาทเป็นราคาเหมารวมที่บริษัททัวร์มีได้แยกค่าใช้จ่ายไว้โดยซัดเจนว่าเป็นค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง จำนวนเท่าใด บริษัทจึงไม่อาจชี้แจงรายละเอียดได้ แต่ด้วยเหตุที่เลือกซื้อแพ็กเกจทัวร์ด้งกล่าวมาเป็นรางวัลใหญ่ให้แก่ผู้โซคดี  เสื่อโยคะยางพารา เพราะเห็นว่าเป็นราคาที่เหมาะสม

 และเป็นของบริษัทที่เป็นที่เชื่อถือและไว้วางใจได้ในการให้บริการแก่ผู้ได้รับรางวัล...ประกอบกับทางบริษัทได้จ่ายเงินค่าแพ็กเกจทัวร์ด้งกล่าวไปจริงโดยไม่ได้ตั้งเงินค่าแพ็กเกจทัวร์ขึ้นมาลอยๆ โยคะ  เกินกว่าความเป็นจริงแต่อย่างใดซึ่งรายละเอียดตามที่กล่าวมาปรากฏตามสำเนาใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี และใบเสนอราคา การกระทำของบริษัทจึงไม,ได้เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคแต่อย่างใด”กรณีที่มูลค่าของรางวัลไม่ตรงกับราคาจริง เคยมีคนร้องทุกข์มาที่มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคหลายครั้ง ซึ่งมีฃ้อสังเกตที่น่าสนใจคือใครเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์จากส่วนต่างที่เกิดขึ้น เนื่องจากทางบริษัทที่ประกอบธุรกิจด้านโรงภาพยนตร์อ้างว่าตนได้จ่ายเงินไปตามใบเสนอราคาจริงถ้าเช่นนั้นหมายความว่าซื้อของแพงเกินจริงกระนั้นหรือ คนที่ได้กำไรเห็นๆคือบริษัททัวร์ใช่หรือไม่ หรือเป็นวิธีการทางธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องไปถึงการเสียภาษีของบริษัทและธนาคารผู้จัดกิจกรรมด้งกล่าวขึ้นมา ไปชี้แจงรายละเอียด ได้แก่1.    ไม่สามารถโอนรางวัลนี้ให้ใครได้2.    เสื่อโยคะtpe  ต้องเสียภาษี ณ ที่จ่าย 5 เปอร์เซ็นต์ พร้อมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 เปอร์เซ็นต์รวมเป็น 12 เปอร์เซ็นต์ รวมเป็นจำนวนเงินที่ต้องจ่ายทั้งหมด 23,160 บาท3.    เอกสารต่างๆ เพื่อยื่นขอวีซ่าคุณธนาและผู้โซคดีคนอื่นๆ ยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไข ถึงแม้ว่าในเบื้องต้นคุณธนาเองจะยังมีข้อติดใจที่ว่า “ราคาทัวร์ค่อนข้างแพง’’ เมื่อเทียบกับกำหนดการที่ผู้จัดกิจกรรมได้แจกแจง รวมทั้งภาษีมูลค่าเพิ่มซึ่งทางผู้จัดกิจกรรมได้ผลักให้เป็นภาระของผู้บริโภคถ้าเป็นผู้บริโภคทั่วไปซึ่งไม่คุ้นกับการเดินทางในต่างประเทศ คำอธิบายของผู้จัดกิจกรรมที่ระบุว่า ที่ทัวร์มีราคาแพงนั้นเพราะเป็นช่วงโอลิมปิก ของทุกอย่างราคาแพงมาก ทั้งค่าโรงแรม ค่าอาหาร ค่าตั๋วเครื่องบิน ฯลฯ คงคลายข้อติดข้องหมองใจให้กับผู้บริโภคได้ แต่คุณธนาเป็นมัคคุเทศก์ซึ่งนำคณะทัวร์ไปเยือนต่างประเทศโดยเฉพาะแถบยุโรปบ่อยครั้ง แม้จะไม่ใช่ที่กรีซหรืออิตาลี แต่กิพอจะหาข้อมูลเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ไม่ยาก อย่างไรก็ตาม คุณธนาก็ยอมรับเงื่อนไขที่จะจ่ายค่าภาษีทั้งหมด 23,160 บาท เพราะอยากไปประเทศอิตาลี ซึ่งตนเองยังไม่เคยสัมผัสหลังจากร่วมเดินทางไปกับคณะทัวร์และได้ถือโอกาสตรวจสอบคำใช้จ่ายต่างๆ คุณธนาพบว่ามูลค่าของทัวร์ครั้งนี้ควรอยู่ที่ราคาเพียง 80,000 บาท  เสื่อโยคะยางธรรมชาติ เท่านั้นซึ่งเมื่อนำมาคำนวณภาษี 12 เปอร์เซ็นต์ตามที่ผู้จัดกิจกรรมระบุแล้ว จะเป็นจำนวนเงินเพียง 9,600 บาทเท่านั้นเอง แล้วส่วนต่างที่หายไปนั้น มันคืออะไรกันแน่“ผมเห็นว่าทางโรงหนังและธนาคารได้แจ้งมูลค่ารางวัลและมูลค่าภาษีที่คิดจากผู้ที่1ได้รับรางวัลเกินความจริง ถือเป็นการหลอกลวงผู้บริโภค มีผู้ร่วม1ได้รับรางวัลหลายคนรู้สึกเช่นเดียวกับผม นั้นคือถูกเอาเปรียบ หรือได้รับข้อมูลไม,ครบถ้วน”เมื่อทางศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บรีโภคได้ขอให้ทางโรงภาพยนตร์ชี้แจงรายละเอียดเรื่องค่าใช้จ่าย เพื่อตรวจสอบข้อมูลกับที่ผู้บริโภคได้สืบทราบมา และคืนเงินส่วนต่างคืนให้แก่ผู้บริโภคนั้น ทางบริษัทที่ประกอบกิจการโรงภาพยนตร์ได้ชี้แจงว่า

เสื่อโยคะ

วันอังคารที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

การใช้ชุดถ่วงน้ำหนัก เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งของร่างกาย ตอนที่ 1

ทำไมเท็ด ลืออนซีส มหาเศรษฐีพันล้าน เจ้าของวอชิงตันวิชาร์ดสจึงเลือกพักที่โฟร์ ซี'ชันสัในแมนรัตตัน ผมหมายความว่าเขาสามารถพักที่ไหนก็ได้ที่เขาอยากพัก เหตุผลที่ดืที่สุดเท่าที่ผมสามารถบอกได้ก็คือ เขาเลือกพักที่นั่นก็เพราะพนักงานทุกคนที่คาเฟ่รู้ว่าควรจะเสิร์ฟไอช์ที (ชาเย็น) ให้เขายังไง มันจะถูกเสิร์ฟมาในแก้วผอมสูงและใส่ป้าแข็งพร้อมกับนํ้าเขื่อมที่หวานสุดๆ ใส่จอกใบเล็กๆ ตั้งมา'ข้างๆเขาไม่ได้ขอ แต่พนักงานทำเอง ที่ถ่วงน้ำหนักทำเอง ทุกคนที่มาพบเท็ดที่'โรงแรม'จะต้องสังเกตเห็น ผมคิดว่ามันทำให้เท็ดมีความสุฃที่เพื่อนๆ สังเกตเห็นมันการมีอะไรบางอย่างเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว สามารถทำให้คนเรารู้สึกว่าตัวเองเป็นบุคคลพิเศษได้แอล.แอล.

 มีนสามารถขายเสื้อผ้าสั่งซื้อทางไปรษณีย์ให้แก่คนที่ไม่เคยไว้ใจระบบสั่งซื้อทางไปรษณีย์ได้ การรับประกันสินค้าคือสิ่งที่ทำให้มันได้ผล ลองสั่งซื้อกางเกงตัวหนึ่งมาจุดไฟเผา แล้วส่งขี้เถ้ากลับไปแอล.แอล. มีนจะคืนเงินให้คุณทันที เรื่องราวทำนองนี้ทำให้มันง่ายสำหรับคนจามที่จะกระจายคำพูดออกไปมอเตอร์ไซด์ประเภทไหนที่ขาควิล โอ'นิล นักบาสเก็ตบอลผู้มีขื่อเสียงของอเมริกาเป็นเจ้าของ เจลซี่ เกรกอรื่ เจมส์ เป็นผู้ผลิตมอ-เตอร์ไซด์ยักษ์ชนิดสั่งทำราคาหนึ่งแสนดอลลาร์ มอเตอร์ไซด์แต่ละคันทำด้วยมีอ มันใช้เวลาหลายเดือนในการทำ ต้องเข้าคิวรอหลายปี  และได้กำไรเยอะมาก คนที่มีปัญญาซื้อมอเตอร์ไซด์ราคาแพงขนาดนี้ต้องการ (และอาจจะลมควร)  ชุดถ่วงน้ำหนัก lazada ให้มันทำขึ้นสำหรับเขาคนเดียวเท่านั้นการทำอะไรบางอย่างที่แพงมากและสั่งทำเฉพาะ ย่อมมีความโดดเด่นในตัวของมันเองอยู่แล้วฮัมเฆอรใหญ่เกิน'ไป กว้างเกินไป อัปลักษณ์เกินไป และขาดประสิทธิภาพเกินกว่าที่จะเป็นรถ มันไม่เหมาะลับถนนสาธารณะ มันสร้างความรำคาญใจให้กับคนส่วนใหญ่ที่ต้องเจอมัน แน่นอนว่ายกเว้นสำหรับคนที่ซื้อมัน พวกเขาส่วนใหญ่ไม่ได้ต้องการมีไว้เพื่อขับไปบุกป่าฝ่าดง หรือปีนขึ้นไปตามเนินทรายที่ลาดขัน คนขับรถฮัมเมอร์แค่ขอบสร้างความรำคาญใจให้พวกเราที่เหลือ พวกเขามีความสุขกับการขับรถที่โดดเด่นอย่างแท้จริงทำไมผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์จึงบินข้ามโลกไปร่วมงานเทศ-กาลภาพยนตร์ที่เมีองคานส์ ถึงแม้ว่างานเลี้ยงจะสนุกสนานก็จริง แด่มันก็ไม่อาจขดเขยความไม่สะดวกสบาย เงินทอง และเวลาที่ต้องลงทุนไป เหตุผลนั้นง่ายมากครับ...บรรดาผู้อำนวยการสร้างรู้ว่าอะไรบางอย่างที่โดดเด่นจะเกิดขึ้นที่นั่น ภาพยนตร์บางเรื่อง ผู้กำกับบางคน หรือดาราบางคนจะต้องเป็นข่าว  ที่ถ่วงน้ำหนักข้อเท้า ผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์จะได้พบสิ่งใหม่ๆ และนั่นคือเหตุผลที่ทำให้พวกเขาไป สินค้าของคุณจะเป็นข่าวไต้ยังไง (โปรดสังเกตว่ามีความแตกด่างอย่างใหญ่หลวง ระหว่างการสร้างข่าวกับการเปีนข่าว การหาทางออกทีวีด้วยการโฆษณาประชาลับพันธ์ไม่ใช่กลยุทธ์ระยะยาวเท่าไรนัก มันจะได้ผลดีกว่ามาก เมื่อคุณมีอะไรบางอย่างจะพูดจริงๆ)ลูกขายของผมไปที่ไหนเพี่อชื้อสัตว์เลี้ยงตัวใหม่ของเขา ลองพิมพ์คำว่า 'frog pet' ในกูเกิลดูสิครับ แล้วคุณจะเจอ: ขายลูกอ๊อด (ที่อีก'ไม่นานก็'จะ'โตเป็นกบ) ในอ่างพลาสติกใบเล็กๆ ลูกขายของผมบอกเพื่อนไปยี่สิบคนแล้วเกี่ยวกับเรื่องนี้ และหนังสือตำนานเล่มเล็กๆ เกี่ยวกับกบที่พวกเขามี ท่าให้มันง่ายยิ่งขึ้นไปอีกในการบอกต่อๆ กันไป (คุณรู้นั้ยว่ากบบางตัวที่พวกเขาขายมีอายุยืนยาวตั้งสิบเจ็ดปี) ความคลั่งไคล้ของบริษัทที่มีต่อเรื่องนี้เพียงเรื่องเดียว ท่าให้พวกเขาเป็นทางเสือกที่ชัดเจนเข่นเดียวกับอีกสองร้านในนิวยอรี'ค ร้านหนึ่งมีขื่อว่า Just Bulbsอีกร้านขื่อ Just Shades ไม่ ทั้งลองร้านไม่ได้เป็นอะไรกัน และไม่ ทั้งลองร้านไม่ได้อยู่ใกล้กัน แต่ใช่ครับ พวกเขาโดดเด่นมากทั้งคู่ใช่

 คุณเคยได้ยืนเกี่ยวกับรถวอลโวมาก่อน แต่ความจริงก็ยังคงเหมือนเดิมว่า  ถุงทรายถ่วงน้ำหนักซื้อที่ไหน ประเทศเล็กๆ แห่งหนึ่งได้สร้างรถที่มีข่องทางท่ากำไรเพราะประเทศนั้นทำให้มันง่ายมากสำหรับคนจาม ที่จะขายรถให้กับคนที่ไม่รู้ว่าพวกเขากำลังขาดอะไรไป ความจริงที่ว่าวอลโวถูกวิพากษ์-  วิจารณ์อย่างกว้างขวางว่าอัปลักษณ์ คือจุดเริ่มต้นที่ดืฃองการพูดคุยความจริงที่ว่าคุณเคยไต้ยินเรื่องนี้มาก่อนนับร้อยครั้ง คือเครื่องพิสูจน์ว่ามันได้ผลคุณจำกล1องยาวได้มั้ย กล่องกระดาษแข็งยาวสิบนิ้วที่ใช้ใส่แผ่นซืคืมานานหลายปีแล้ว บริษัทแผ่นเสียงคิดว่ากล่องที่เพิ่มขึ้นจะช่วยให้พวกเขาได้ตลาดมากขึ้น ในขณะที่พ่อค้าขายปลกคิดว่าพวกมันจะช่วยลดปัญหาเรื่องลักขโมยลงได้บ้าง แต่ศิลปินบางคนโวยวายไม่ชอบใจนอกจากการที่ผู้บริโภคไม่ชอบการบรรจุหีบห่อแบบนี้แล้ว ศิลปินยังระบุว่าต้นไม้หลายล้านต้นต้องถูกตัดโดยไม่จำเป็น เพื่อนำมาทำหีบห่อที่ใช้แล้วทิ้งแบบนี้ แถมยังทำให้โลกเต็มไปด้วยขยะอีกต่างหาก เหตุผลหนึ่งที่ทำให้การรณรงค์นี้ประสบความสำเร็จ ก็เพราะคนส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยมันง่ายมากที่ข่าวจะแพร่กระจายออกไป และง่ายยิ่งขึ้นไปอีกสำหรับบริษัทใหญ่ๆ ที่จะทำตัวเป็นผู้อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ด้วยการยอมแพ้ต่อคำขู่ว่าจะเลิกซื้อสินค้าของพวกเขา และด้วยการหยุดผลิตกล่องยาวนั้นในขณะที่คอมพิวเตอร์คือตัวอย่างที่ชัดเจน

ว่าเทคโนโลยีสามารถทำให้สินค้าโดดเด่นได้ยังไง แล้วนาพิกาที่ทำด้วยมือล่ะครับผู้ผลิตนาพิ'กาบางคนเรียกราคาสูงถึงห้าหมื่นดอลลาร์ สำหรับอุปกรณ์ที่สามารถไขลาน’ได้แค่ลัปด'าห้ละครั้ง ลามารถติดตามระยะต่างๆ ของดวงจันทร์ และสามารถจดจำปีอธิกสุรทินเป็นเวลาห้าสิบปีในอนาคตได้โดยอัต,โนมัติ ที่น่าทึ่งก็คือ นาปีกายิ่งซับซ้อนมากเท่าไร รายชื่อคนเข้าคิวรอก็ยิ่งยาวมากขึ้นเท่านั้น นาปีกาที่ทำอย่างซับซ้อนที่สุดในปัจจุบันนี้มืรายชื่อคนเข้าคิวรอนานกว่าสองปี ไม่ครับ มันไม่ใช่สินค้าของตลาดมวลชน แต่มันขายได้เพราะมันซับซ้อน (ถ้าผู้ซื้อต้องการความแม่นยำและรูปลักษณ์ เขาจะซื้อนาปี'กาคาสิโอราคาห้าลิบดอลลาร์แทน)บัดดี้ แฮ็คเก็ตต์ ดาราตลกได้เรียนรู้เมื่อนานมาแล้ว'ว่า เวลาที่เขาหมดมุขและไม่รู้จะพูดตลกอะไรดี เขาควรจะสบถสาบานเฉยๆ ลดน้ำหนัก สร้างกล้ามเนื้อ คนดูขอบแบบนั้น ทุกวันนี้เราเห็นภาพยนตร์ แผ่นเลียง หนังสือ และบาร์ที่ประสบความสำเร็จ เพียงเพราะพวกเขาจงใจก้าวข้ามขอบเขตของความมีรสนิยมดี ตัวอย่างที่ดีที่สุดคือจอห์น วอเตอร์ส ภาพยนตร์เรื่องแรกๆของเขาหยาบมากเลียจนคนส่วนใหญ่พิจารณาว่าดูไม่ได้ แต่ไม่ใช่คนที่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงในตอนต้นที่มีรสนิยมขอบของแปลก พวกเขารีบบอกต่อเพื่อนฝูง วอเตอร์สจึงมีชื่อเลียงขึ้นมา ปัจจุบันนี้ ละครเรื่องแฮร์สเปรย์ ที่สร้างจากภาพยนตร์ของเขาที่มีชื่อเดียวลันนี้ เปีนละครที่ฮ็อตที่สุดของบรอดเวย์ หลายคนที่เสิอกเดินบนเส้นทางที่มี'วัฒนธรรมและเป็นที่ยอมรับมากกว่า เพื่อไปลู่จุดหมายปลายทางเดียวลัน กลับไม่ประสบความสำเร็จมากเท่าเขาภัตตาคารแห่งหนึ่งใกล้บ้านผมจ้างวัยรุ่นคนหนึ่งให้สวมชุดตัวตลก เล่นกล เป่าลูกโป่งและบิดเป็นรูปสัตว์ต่างๆ ตลอดวันสุดสัปดาห์  และทุกๆ สัปดาห์ ผลลัพธ์ของมันสามารถคาดเดาได้ วิธีลดน้ำหนัก  เด็กๆ บอกต่อเด็กๆ ผู้ปกครองบอกต่อผู้ปกครอง ภัตตาคารแห่งนี้จึงแน่นขนัดไปด้วยครอบครัวทุกๆ สุดสัปดาห์ มันไม่ยากแต่โดดเด่น

ชุดถ่วงน้ำหนัก

วันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

เลือกเสื่อโยคะแบบใดที่ตอบโจทย์สำหรับผู้เล่นได้เป็นอย่างดี ตอนที่ 1

รวม 39,000 บาท ถ้ากู้ผ่านหรือโครงการเสร็จเมื่อไหร่เดี๋ยวทางหนูจะแจ้งไปทางป้ามาทำเรื่องโอนกันอีกทีค่ะ”ในวันนั้นป้าพจนีได้ทำสัญญาจะซื้อจะขาย โดยโครงการแยกสัญญาเป็น2    ฉบับ ฉบับแรกเป็นสัญญาจะซื้อจะขายบ้านและที่ดิน โดยแบ่งเป็นที่ดินเนื้อที่18 ตารางวา  เสื่อโยคะ tpe  และทาวน์เฮาส์ 2 ซั้นที่โครงการจะสร้างให้รวมมูลค่า 6 แสนบาทฉบับที่สองเป็นสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินเนื้อที่ 3 ตารางวา มูลค่า 4 แสนกว่าบาทโดยให้จ่ายเงินตามที่พนักงานแจ้ง เงินที่เหลือให้จ่ายในวันจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ้ที่บริษัทโครงการบ้านจัดสรรจะแจ้งมาในภายหลังหลังจากทำสัญญาและจ่ายเงินจองเงินดาวน์ไปจนครบแล้ว เรื่องกู้เงินกับสถาบันการเงินก็ดูไม่มีความคืบหน้า จนวันหนึ่งมีหนังสือจากโครงการเรียกให้ป้าพจนีไปรับโอนกรรมสิทธิ'บานและที่ดินที่สำนักงานที่ดินในเดือนกัดไปโดยต้องเสียค่าโอน 30,000 บาท  อุปกรณ์โยคะราคา ป้าพจนีจึงสอบถามถึงผลการกู้เงิน ก็ได้รับ     กู้ไม่ผ่าน  ยึดเงินจองเงนดาวน์“เจ๊อยากอยู่ทาวน์เอ้าส์มย ดูนี่ซิแค่บาทเดียวเอง ก็เป็นเจ้าของได้แล้ว,’เพื่อนบ้านของคุณป้าพจนีโชว์ภาพโฆษณาโครงการบ้านของบริษัทซื่อดังที่ลงในหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่ง โดยปรากฏข้อความเด่นหราว่า “เป็นเจ้าของโครงการคุณภาพแค่บาทเดียว,,“เอ้ย...บาทเดียวจริงๆ เหรอ”“จ้ะ ฉันไปซื้อมาแล้ว ทาวน์เอ้าล้เขาก็ดีนะเจ๊ สวยเลยล่ะ'’“แต่เจ๊ไม่มีตังค์เลยน่ะ”“โอ๊ย ไม่เป็นไร โครงการเขาจะทำเรื่องกู้ให้ บริการทุกอย่างเลย กู้ไม่ผ่านเห็นว่าคืนเงินให้ด้วย เจ้ใปเหอะ ไม่เห็นเสียหายเลย ลองไปทำดู”ป้าพจนีทนคำยุของเพื่อนบ้านไม่ไหว สุดท้ายจึงได้ไปติดต่อกับบริษัทเจ้าของโครงการดังกล่าว ถึงได้รู้คำตอบว่า 1 บาทนั้นคืออะไร“วันอังคารหน้ามาเจอกันที่บ้านหล้งนั้น เพื่อตกลงปัญหาทั้งหมดแล้วกัน”ฝ่ายสินเชื่อแจ้งมาเมื่อถึงวันนัด ทั้งผู้บริโภค เจ้าหน้าที่ศูนย์ ฝึกโยคะ  ผู้จัดการโครงการ และธนาคารผู้ปล่อยสินเชื่อ ต่างมาพร้อมหน้ากัน ทางฝ่ายผู้บริโภคได้แจ้งปัญหาทั้งหมดต่อหน้าเจ้าหน้าที่ธนาคาร ผู้จัดการโครงการและเจ้าหน้าที่ศูนย์ หลังจากนั้นเดินตรวจสอบดูสภาพปัญหาจริงให้กระจ่างคาตา แล้วเจ้าหน้าที่ของโครงการก็ได้บันทึกรายการปัญหาภายในบ้านทั้งหมด พร้อมกับรับปากว่าจะรีบดำเนินการโดยทันทีภายในอาทิตย์นั้นสุดท้ายกรณีของคุณกวิน ก็สามารถผ่อนคลายความทุกข์ในการเข้าอยู่อาศัยไปได้ แต่ไม'รู้ว่าจะมีผู้บริโภคท่านอื่นอีกกี่รายที่มีความชอกชํ้ากับบ้านราคาแพงๆอย่างนี้    เพราะคุณกวินอยู่ “สบ๊ายสบาย” ได้ไม่กี่เดือน ก็ต้องทนทุกข์ใจเมื่อ1ได้เห็นสิ่งต่างๆ ในบ้านหลังนี้ ไม่ว่าพื้นลานจอดรถทรุดเป็นรอยแตก  เสื่อโยคะ tpe ราคา กระเบื้องพื้นชั้นล่างร้าวท่อนํ้าแตกมีทรายปนเข้ามาในท่อน้ำใช้ และมีกลิ่นไม่เหมือนน้าประปาทั่วไปหลังคารั่ว ฝืาบวมเป็นรอยด่าง ผนังภายในชั้นล่างเป็นรอนไม่สมาเสมอเหมือนผิวดาวอังคาร หน้าต่างเปิดปิดไม่สนิท“โอย...รวมความชำรุดเสียหายแล้วกว่า 10 รายการ” คุณกวินบ่นคุณกวินได้แจ้งปัญหากับช่างใหญ่ของโครงการหลายครั้งและได้แจ้งกับพนักงานขาย แต่ไม่ได้รับการแก้ไขให้แต่อย่างใด เอาแต่ผัดผ่อนมาตลอดว่า “ของหมดของยังไม่มา” หรอไม่ก็ “เดียวจะทำให้”คุณกวิน่จึงร้องเรียนมาที่ศูนย์'พิทักษ์สิทธิผู้'บริโภค ซึ่งหลังจากลงไปตรวจสอบบ้านหลังดังกล่าว ก็พบว่าเป็นความจริงตามที่คุณกวินแจ้งเหตุไว้ ครั้นเมื่อสอบถามรายละเอียดไปยังธนาคารตราชฎา ก็ทราบว่าผู้ปล่อยสินเชื่อให้กับผู้บริโภครายนี้และเจ้าหน้าที่สินเชื่อเองก็ได้รับรู้ปัญหาตั้งแต่ตอนจะปล่อยกู้แล้ว แต่กลับไม่ได้แนะนำหริอช่วยเหลือผู้บริโภครายนี้แต่อย่างใดเจ้าหน้าที่ศูนย์จึงฉุกคิดได้ว่า อย่ากระนั้นเลย เราลองมาเปิดการเจรจากับธนาคารดีกว่า  โยคะ แล้วก็รีบโทรศัพท์ไปหาเจ้าหน้าที่สินเชื่อของธนาคารดังกล่าว และพูดคุยเรื่องที่เกิดขึ้นกับความชอกชํ้าใจของลูกบ้านรายนี้แน่นอนว่า เบื้องต้นได้รับการตอบกลับมาว่า “ไม'ใช่หน้าที่ของธนาคารที่จะต้องรับผิดชอบ”เจ้าหน้าที่ศูนย์จึงแจ้งต่อไปว่า “การที่คุณปล่อยสินเชื่อกับลูกค้ารายนี้โดยรับทราบแล้วว่าบ้านมีปัญหาตั้งแต่แรก ถ้าทางกรรมการผู้จัดการคุณทราบ ทางคุณอาจจะลำบากใจในการทำงานนะ เพราะดูเหมือนว่าทางคุณไม่มีความรับผิดชอบต่อการปฎิบ้ตงานในส่วนของคุณ ทางเราจึงอยากให้คุณติดต่อทางผู้จัดการโครงการหมู่บ้านให้รีบดำเนินการ”เจอมุขนี้1ไป ฝ่ายสินเชื่อธนาคารถึงกับบางอึ้งไปครู่ใหญ่ แล้วตอบว่า “เดี๋ยวจะโทรกลับไปหาอีกที”เวลาผ่านไปครึ่งชั่วโมง เสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้น

เสื่อโยคะ tpe

วันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

วิธีเลือกเชือกกระโดดให้พอดีคกับความสูง ตอนที่ 2

เมื่อทราบความจริงคุณนนท์'นภัสจึงบอกขอยกเลิกการ1จองกับพนักงาน1ไปพนักงานก็บอกว่าได้ จะคืนเงินมัดจำ 5,000 บาทให้ แต่ขอให้ขายรถได้ก่อนแต่ต่อมาหลังจากนั้น 1 อาทิตย์ แทนที่จะมีการติดต่อกลับมาเรื่องการคืนเงินจองรถ กลับปรากฏว่าทางบริษัทรถได้โทรมาหาคุณนันท์นกัสว่า ให้ไปติดต่อดำเนินการเรื่องเงินดาวน์ และกำหนดงวดการผ่อนชำระ“ดิฉันก็แปลกใจมากค่ะว่า ได้แจ้งยกเลิกการจองรถไปแล้ว แต่ทำไมเรื่องของดิฉันจึงได้ถูกดำเนินการต่อ”คุณนันท์นภัสจึงแจ้งกลับไปยังบริษัทว่า ได้บอกยกเลิกการจองไปแล้วและไม,ประสงค์จะทำสัญญาใดๆ กับทางบริษัทต่อมาปลายเดือนมกราคม 2550 คุณนนท์'นภัสก็1ได้'โทร’ไปทวงถามเรื่องเงินมัดจำกับพนักงานขายอีก ทีนี้ก็ได้คำตอบว่ารถขายได้แล้ว ตอนนี้กำลังทำเรื่องฃอเซ็นต์อนุมัติอยู่ ขอให้รออีกหน่อย คุณนันท์นภัสก็ได้แต่ร้องเพลงรอรอมาถึงเดือนพฤษภาคม 2550 ก็ยังไม่ได้รับเงินมัดจำคืน จึงได้ร้องเรียนมาที่ศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บรีโภคในท้ายที่สุด  ทางศูนย์ใด้พิจารณาแล้วเห็นว่า ขั้นตอนการทวงถามของคุณนันท์นภัสทั้งหมด เป็นการทวงถามทางวาจา เชือกกระโดดราคา จึงได้แนะนำให้ทำจดหมายร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษรส่งตรงถึงกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ดังกล่าวใน,ท้าย1จดหมายของคุณ,นนท์'พาส ระบุว่า ปัจจุบันตนก็ยังใช้รถฮอนค้า และยังชอบฮอนค้าอยู่ แต่มีพนักงานฮอนค้าบางคนทั้งผู้จัดการโชว์รูม ทั้งพนักงานขายบางคนเท่านั้นที่ทำให้ไม่ชอบใจ“เงินจำนวน 5,000 บาทเป็นเงินจำนวนเล็กน้อย ซึ่งดิฉันคิดว่าบริษัทฯคงไม่อยากให้เรื่องเล็กๆ นี้ ไปทำลายชื่อเสียงของคนส่วนใหญ่และภาพพจน์ของฮอนค้าหรอกนะคะ"หลังการทำหนังสือร้องเรียนไป 1 เดือน  เชือกกระโดดแบบไหนดี ท้ายที่สุดบริษัทที่จำหน่ายรถจึงไค้ตกลงยินยอมคืนเงินค่ามัดจำจำนวน 5,000 บาท เรื่องจองรถรุ่นหนึ่ง แต่ได้อีก รุ่นหนึ่งก็ไค้ลงเอยด้วยประการฉะนี้ข้อคิดเตือนใจสำหรับคนที่มีปัญหาแบบนี้ จำไว้ว่าการคุยทางโทรดัพท์กับพนักงานตัวจ้อยๆ ก็เหมือนกับการเปาลมใส่อากาศ เรื่องมีแต่จะเงียบหายกระจายไปตามประสาลม การติดตามทวงถามที่ดีที่สุด ควรทำเป็นลายลักษณ์อักษร ส่งเป็นจดหมายลงทะเบียนถึงผู้มีอำนาจรับผิดชอบสูงสุดโดยตรง เรียกว่าบิ๊ก มากเท่าไหร่ยิ่งดี แล้วอย่าลืมสำเนาไว้เป็นหลักฐานด้วยล่ะ เผื่อเรื่อง1ไม่แฮปปีเอนดิ้งโดยง่ายเมื่อคิดจะซื้อรถสักคัน อย่าหลงดีใจว่าได้โปรโมซั่นดี  กระโดดเชือกสูง ควรตรวจสอบใบจองให้ชัดเจน เพราะอาจถูกพนักงานขายหลอกใช้โปรโมชั่นตบตา แล้วยัดเยียดรถอีกรุ่นที่ไม่อยากได้ให้คุณ1จรัสอยาก1ได้รถอีซูชุ รุ่น เอสแอล ชีเอบี 4 มาใช้ จึงไปลองคุยหาข้อมูลกับบริษัทจำหน่ายรถแห่งหนึ่งย่านพระราม 2 ก็ได้พบกับตัวแทนที่สมมติชื่อว่านายสุระ แน่นอนว่ามีคนเสนอความต้องการ นายสุระก็ริบสนองขายทันที“รีบมาจองเลยนะครับ มีโปรโมซั่นเพียบ’’นายสุระแจกแจงโปรโมชั่นซึ่งมีให้เลือกถึง 10 รายการ ทั้งการแจกคูปองส่วนลดตกแต่งอุปกรณ์มูลค่า 10,000 บาท และคูปองเติมนํ้ามันมูลค่า 5,000 บาทซึ่งมีมูลค่ารวมกัน 15,000 บาท หากลูกค้าไม่สนใจก็ยังมีโปรโมชั่นประกันภัยชั้น 1และแถมกันซนท้ายให้อีก  “โปรโมซั่นนี้ต้องเพิ่มเงินอีกนิดหน่อยครับ แค่ 10,000 บาทเท่านัน” ก็ว่าไปตามประสาพนักงานขายรถ“แค่แวะเข้ามาจองโปรโมชันจ่าย 1,000 - 2,000 บาท ก็เรียบร้อยแล้ว”  เชือกกระโดดดิจิตอล นายสุระล่อเหยื่อด้วยเงินจองตาๆคุณจรัสก็พอจะรู้แกว ไม่ได้คว้าหมับโดยทันที และยังอยากหาข้อมูลเพิ่มเติมจากศูนย์อื่นๆ อีก ด้านนายสุระก็เป็นพนักงานขายประเภทกัดไม่ปล่อยกันรุ่งขึ้นจึงโทรศัพท์มาหาคุณจรัสเพื่อเสนอโปรโมซั่นใหม่ๆ เล่นเอาคุณจรัสเคลิ้มแต่มาตั้งสติได้อีกทีเมื่อนายสุระบอกว่าต้องจ่ายเงินจองรถจำนวน 30,000 บาทก่อน“ผมจะได้ตัดรถได้เลย แล้วคุณพื่ก็ไม่ต้องรอนาน” นายสุระให้เหตุผลโชคช่วยที่คุณจรัสเป็นคนถือพระถือเจ้า เลยบอกว่าอยากหาฤกษ์หายามก่อนและบอกนายสุระไปว่า “ขอจ่ายจองไว้ก่อนที่ 1,000 บาท ตามที่เสนอครั้งแรกได้มั้ย”นายสุระเซลส์แมนผู้ชาซอง ประเมินแล้วว่าคุณจรัสอยากได้รถพ่วง โปรโมซั่นที่ตนเองเสนอล่าสุด จึงอ่อยเหยื่อยอมให้คุณจรัสจ่ายที่ 5,000 บาท ไว้ก่อน แล้วอีก25,000 บาทให้มาจ่ายได้ในกันหลังและแล้วคุณจรัสก็กลายเป็นลูกค้าของนายสุระไปในท้ายที่สุด โดยเสียค่าจองรถจำนวน 5,000 บาท

เชือกกระโดด

โหนบาร์ช่วยลดการปวดหลัง ตอนที่ 1

ภรณีศีทบา ะ ค้ทช บอชนลุภธุรทจสีชนชาไค้ยังไงมันง่ายจนน่ากลัว พวกเขาเปลี่ยนกระป๋องกระป๋องสีจะหนัก หิ้วยาก ปิดยาก เปิดยาก เทยาก และไม่สนุกแต่ถึงกระนั้น มันก็อยู่ในตลาดมานานแล้ว คนส่วนใหญ่สันนิษฐานว่ามันต้องมืเหตุผลที่ทำให้เปีนเช่นนั้นดัทช์ บอยตระหนักดีว่ามันไม่มีเหตุผลอะไรหรอก และพวกเขายังตระหนักอกด้วยว่า กระป๋องเปีนส่วนหนึ่งของสินค้าที่ไม่อาจแบ่งแยกได้...ผู้คนไม่ไต้ซื้อสี แต่ซื้อกำแพงที่ทาสีแล้ว  บาร์โหนออกกำลังกาย และกระป๋องทำให้กระ-บวนการทาสีง่ายขึ้นอีกเยอะดัทช์ บอยใช้ความเข้าใจที่ลึกซื้งนี้ แนะน่ากระป้องใส่สิที่หิ้วง่ายขึ้น เทง่ายขึ้น และปิดง่ายขึ้น ยอดขายพุ่งสูงขึ้นทันที...ซึ่งไม่น่าประหลาดใจอะไรเมื่อคุณคิดถึงมัน บรรจุภัณฑ์ใหม่ไม่เพียงทำให้ยอดขายเพิ่มขึ้นเท่านั้น แต่มันยังช่วยให้การแพร่กระจายของสิดัทช่ บอยเพิ่มมากขึ้นด้วย (ในราคาขายปลีกที่สูงขึ้น!)   นี่คือการตลาดที่ทำได้ถูกต้อง เป็นการทำตลาดที่นักการตลาดเปลี่ยนแปลงตัวสินค้า ไม่ใช่โฆษณา© สินค้าของคุณสิ้นสุดที่ไหน และโฆษณาเพื่อการตลาดของคุณเริ่มต้นตรงไหน กระป๋องลี1ของดัทช์ บอย คือตัวสินค้าไม่ใช่โฆษณา คุณสามารถอ?บายสิ่งที่คุณขายให้ชัดเจนในทำนองเดียวกันนี้ได้มั้ยทรโนีศีทษา ะ คริสฃ ครีบมีคนอยู่สองประเภท... อุปกรณ์ฟิตเนส พวกที่เคยได้ยินตำนานของคริสปี ครีม โด'นทและทึกทักว่าทุกคนรู้จักมัน กับพวกที่อยู่ที่'ไหนลักแห่งที่โดนัทผู้เกรียงไกรยังไม่ไปปรากฏตัวแน่นอน'ว่าคริสปี ครีมทำโดนัทอร่อย แต่ใช่โดนัทหรือเปล่าที่คุ้มค่ากับการขับรถตั้งหนึ่งชั่วโมงเพื่อไปชื้อ เห็นได้ขัดว่าพวกที่บ้าโดมัทเชื่อว่าใช่ และความจริงที่โดดเด่นข้อนี้ คือหัวใจของความสำเร็จของคริสปี ครีมเมื่อคริสปี ครีมเปิดตัวในเมืองแห่งใหม่ พวกเขาเริ่มต้นด้วยการแจกโดนัทหลายพันชื้น คนที่มีแนวโน้มว่าจะโผล่หน้าไปรับโดนัทร้อนๆฟรี คือพวกที่เคยได้ยินตำนานของคริสปี ครีมมาก่อนอย่างไม่ต้องลงลัยและดีใจที่ในที่สุดพวกมันก็มาถึงเมืองนี้เสียทึ  คนจามเหล่านี้จะรีบบอกต่อเพื่อนฝูง ขาย ให้เพื่อนฝูง และแม้กระทั่งลากเพื่อนฝูงไปที่ร้าน และตรงนี้เองที่ส่วนที่สองเข้ามามีบทบาท ครีสปี ครีมหมกหม่นอยู่กับการทำให้ทุกคนพูดจาภาษาโดนัททันทีที่พวกเขาเปิดร้านในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง พวกเขาจะรีบติดต่อกับปีมนี้ามัน ขายบาร์โหน  ร้านกาแฟ และบริการส่งถึงบ้าน เปัาหมายน่ะหรือครับ เพื่อให้มันง่ายสำหรับใครบางคนที่จะเดินสะดุดเข้ากับสินค้านี้ พวกเขาเริ่มต้นที่คนผู้ซึ่งจะขับรถเป็นระยะทางยี่สิบไมล์เพื่อไปซื้อโดนัทฃองพวกเขาและจบลงที่คนซึ่งเกียจคร้านเกินกว่าจะเดินข้ามถนนถ้าสินค้ายังคงความโดดเด่นไว้ได้ (และครีสปี ครีมกล้าวางเดิมพันหลายล้านว่ามันจะเป็นเช่นนั้น) คนขี้เกียจบางคนก็จะเปลี่ยนเป็นคนที่มี'โอตากุเกี่ยวกับ'โดนัท พวกเขาเริ่มสร้างคลื่นลูกใหม่ของพวกที่คลั่งคริสปี ครีม และแพร่กระจายมันในเมืองแห่งใหม่ จนกระทั่งมันกลายเป็นลูกโซ่ควรสังเกตว่าวิธีนี้อาจใช้ไม่ได้ผลกับขนมบาเกล หริอบราวปีความคลั่งไคล้ที่แฟนๆ โดนัทมีต่อครีสปี ครีม  บาร์โหนสนามเด็กเล่น เป็นสิ่งที่เกิดจากอารมณ์ความรู้สึกทางจิตใจเป็นอย่างมาก การค้นพบสิ่งนี้และการงัดง้างความรู้สึกนั้นออกมา คือหัวใจของปรากฏการณ์นี้ พูดอีกอย่างหนึ่งก็คือ ต้องมองหาตลาดเล็ก ๆ ที่จะขายสินค้าหริอบรีการที่เฉพาะเจาะจงเสึยก่อนแล้วค่อยสร้างสินค้าที่โดดเด่น...ไม่ใช่ในทางกลับกัน

บาร์โหนติดประตู