วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

การโหนบาร์แนว Street workout ตอนที่ 1
เชื่อพูดถึงการสะกดดวงจิตถูเหมือนเป็นเรื่องกี่เราทุกคนทราบว่าคืออะใร การสะกดดวงจิตหมายควานว่า การกำให้หสับคือผู้สะกดใช้อำนาจทำให้ผู้ถูกสะกดหสับวิธีอันนบมาแต่โบราณกาสกระกงถึงบัดน บัญหาจิงมืการสะกดคนให้หสับนั้น มีประใยชนอะใรประโยชน์แห่งการสะกดดวงจิตในเมื่อใช้ให้ถูกทางนั้นแบ่งออกได้เป็นส่วนใหญ่ 3 ประการคือ1. เป็นการรักษาโรค หรอบรรเทาความเจ็บปวดการรักษาโรค เข่น โรคอันเดียวกับเส้นประสาท ใจคอหงุดหงิด นอนไม่หลับ โรคเหล่านี้ต้องการให้เส้นประสาทระงับและได้หยุดพักผ่อน การสะกดให้หลับก็เป็นวิธีที่ดีอันหนึ่ง ซึ่งนักสะกดดวงจิตเขาอวดว่าดีกว่าให้กินยานอนหลับเพราะไม่ทำอันตรายแก่ร่างกาย การปวดศีรษะอย่างรุนแรงนั้นเขาว่า ลามารถทำให้หายโดยสะกดให้หลับและเมื่อตื่นขึ้นมาแล้วก็ไม่ปวดอึกต่อไป หรือการเจ็บปวดชนิดใด ๆที่มืการปวดขึ้นเป็นเวลา เขาสะกดให้หลับเสียก่อนจะถึงเวลาปวด บาร์โหนติดประตูราคาถูก  ความปวดอันนี้ก็ไม่เกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นผู้หลับก็ไม่รู้สึกทุกขเวทนา นักสะกดดวงจิตในสมัยนี้ยังอธีบายว่าการสะกดดวงจิตอาจทำให้หายโรค เป็นวิธีรักษาโรคได้หลายอย่างด้วย 2. การรู้วิชชาสะกดดวงจิต เป็นเครื่องป้องกันตัวอย่างดีวิเศษอันหนึ่ง

ในข้อนี้ปัญหาโต้แย้งเถียงกันอยู่มากว่า คนเราลามารถจะสะกดตนให้หลับโดยเขาไม่ยินยอมได้หรือไม่ บางคนกล่าวว่าถ้าผู้ถูกสะกดไม่ยินยอมแล้ว ผู้สะกดจะสะกดไม่ได้เลยเป็นอันขาด แต่บางคนก็ยืนยันว่าถึงแม้ผู้ไม่ยินยอมก็สะกดได้เป็นการแน่นอนว่าถ้าผู้ถูกสะกดเขายอมให้สะกด หรือเมื่อเขาเผลอตัว การสะกดนั้นก็เป็นการง่ายแต่ถึงแม้เขาจะไม่ยอมหรือไม่เผลอตัวก็ยังม้ทางสะกดได้ แต่ผู้สะกดจำต้องมีอำนาจมากพอ Street workout เมื่อลามารถสะกดดวงจิตได้ แม้แต่เขาไม่ยอมหรือเขาไม่รู้ตัวดี ดังนี้แล้วการสะกดดวงจิตก็เป็นประโยชน์อย่างยิ่งอันหนึ่ง สำหรับป้องกันตัวมิให้ศัตรูทำร้ายได้3. ตามกี่ใด้ทดลองกันมา!เลวแด่โบราณกาล จนถึงสมัยนี้ ได้ผลอย่างหนึ่งว่าการสะกดดวงจิตนั้นกระทำให้ผู้ถูกสะกดหมดเครื่องควบคุมใจ กล่าวดีอทำให้ดวงจิตและปัญญาหลับไป ไม่ทำงานเลย เหลือแต่สัญญาเหล่านั้นที่คงทำงานอยู่ เราทราบอยู่แล้วว่าสัญญาที่ปราศจากปัญญาหรือดวงจิตควบคุมนั้น ย่อมจะทำอะไรๆ ไปตามบุญตามกรรมคนที่นอนหลับละเมอก็เป็นไปด้วยสัญญาทำงานอย่างเดียว ฉะนั้นการทดลองจึงได้ผลที่ทำให้ผู้ถูกสะกดพูดความจริงอะไรทุก ๆ อย่างที่ตนได้ทำและได้เห็นมา สตรีที่ถูกสะกดให้หลับ อาจจะเล่าความลับของตนออกหมดได้ ผู้ร้ายที่ถูกสะกดให้หลับอาจบอกเล่าถึงฆาตกรรมหรือโจรกรรมที่ตนทำมาแล้วอย่างถี่ถ้วน เว้นแต่กฎหมายจะไม่ยอม  ขายบาร์โหนประกอบง่าย ให้เอาคำบอกเล่าเหล่านั้นมาเป็นหลักฐานอย่างหนึ่ง และอึกอย่างหนึ่งผู้ที่ลามารถสะกดคนที่เขาไม่ยอมให้สะกดนั้น ในเวลานี้หาได้ยากนัก   โดยเหตุนี้การสะกดดวงจิตเป็นเหตุให้ดวงจิตและปัญญาของผู้ถูกสะกดหลับไป เหลอแต่สัญญาอันปราศจากสิ่งควบคุมดังกล่าวมาแล้วนั้น ผู้ที่สะกดจึงสามารถเอาปัญญาและดวงจิตของคนเข้าไปบังคับแทนที่ปัญญาและดวงจิตของผู้ถูกสะกดนั้นได้ และด้วยเหตุนี้ผู้สะกดจึงสามารถบังคับให้ผู้ถูกสะกดทำอะไรได้ตามชอบใจและเนื่องจากวิชชาสะกดดวงจิตนี้ล่อแหลมลามารถทำให้เกิดผลร้ายได้มาก ๆ แต่กฎของธรรมชาติมีอยู่สำหรับลงโทษผู้ที่ใช้อำนาจดวงจิตในทางที่ผิดการปีกฝนวิชชาสะกดจิตนั้น

เขาอธิบายไว้ลองชั้นคอ (1) tinหัดให้มีพื้นความสามารถ แล้วจึงค่อย (2) ปีกหัดการสะกดดวงจิตโดยตรงใ.การฝึกหัดให้มีพนความสามารถการปีกหัดให้มีพื้นความสามารถนั้น มี 3 ตอนคือ (1) ปีกหัดให้ไม่มีความกลัว (2) ปีกให้มีอำนาจบังคับและ (3) สมาธิการปีกหัดให้ไบปิความกลัวนน บีประโยซนอย่างสำคัญทคนทุกคนควรใส่ใ9  ท่าโหนบาร์ ไม่แต่เฉพาะผูกปีกปีนวัชซาสะกดดวงจิต ทจริงเปีนประโยซนสำหรับบุคคลทวไปจะปีกหัด เพราะความกลัว ความวิตก เอนเครื่องตัดรอนความ19ริญV9งมนุษย่อย่างมากมาย ฉะนมสำหรับการยกหัดมิให้บีความกลัวนจิงมี'V อก9ะพงอริบายลักหน่อย  คนเรากลัวในสิ่งที่ยังมาไม่ถึงแต่สิ่งที่มาถึงแล้วเราไม่กลัว เด็กที่ถูกทำโทษย่อมกลัวเมื่อก่อนจะถูกทำโทษ แต่พอถึงเวลาถูกทำโทษเข้าจริงก็ไม่กลัว และรับโทษไปได้ เรากลัวความลำบากในเมื่อความลำบากยังมาไม่ถึง และเรารู้ว่าจะมีมาเราก็กลัวเสียก่อน เมื่อความลำบากอันนั้นมาถึงเข้าจริงความกลัวก็หมดไป ถ้าเรารู้ล่วงหน้าว่าเราจะถูกยิง เราก็กลัวเจียนตายแต่ถ้าใครมาแอบยิงโดยมิให้เรารู้ตัวเราก็ไม่กลัวอะไร คนเรากลัวตายเมื่อยังไม่ตาย แต่พอความตายมาถึงเข้าจริงๆ เราก็ไม่กลัว ขอให้ลองคิดกันให้ดีจะเห็นได้ว่าข้อความเหล่านี้เป็นความจริงแท้ และเรากลัวในสิ่งที่ยังมาไม่ถึง  บาร์โหนติดผนัง ผู้แสดงปาฐ'กถาย่อมรู้สึกประหม่าเมื่อก่อนลงมือแลดง แต่พอลงมือแลดงไปแล้วจริงความประหม่าก็หายไป เห็นได้ว่าความกลัวกับภัยที่บังเกิดขึ้นนั้น ไม่ใช่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน คนเราอาจต้องรับภัยโดยมิต้องกลัวเลยก็ได้

บาร์โหน

วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

สุขภาพดีด้วยโยคะ ตอนที่ 2

เหมาะสมสำหรับการอาศัยอยู่ในลำไส้ กับสารสะกัดจากพืชสำหรับการล้างพิษคุณอาจจะประหลาดใจกับปริมาณเนื้ออุจจาะที่ขับถ่ายออกมาในช่วงสองสามสัปดาห์แรกที่กินอาหารตามสูตรนี้กล้วยสุกหั่นเป็นแว่นๆ 1 ผล หรือน้อยกว่านั้น ขึ้นอยู่กับว่าคุณชอบให้นํ้าปั’น (เช็ค) ของคุณข้นขนาดไหน กล้วยทำให้เช็คมีเนื้อข้นขึ้นด้วยสารเพืคทิน(pectin) ที่ทำให้มันมีลักษณะข้นเป็นครีมเหมือนกับมิลค์เช็คจริง ๆผงวิตามินซี ของเอ็มเมอร์เจน-ซี (Emergen-C) หรือเซราพืม (Seraphim)2-4 กรัม    ผลิตภัณฑ์ทั้งสองยี่ห้อนี้ จะทำให้มีลักษณะซ่าเหมือนกับนํ้าอัดลมนอกจากนื้ยังจะให้วิตามินซีในขนาดสูงอย่างที่จะไม่สะเทือนกระเพาะอาหาร แม้กับคนที่กระเพาะบอบบางที่สุดกรดไขมันโอเมก้าซิน 1  เสื่อโยคะราคา (OmegaSyn 1 fatty acid) ซึ่งมีกรดไขมันอีพืเอ (EPA) และจีแอลเอ (GLA) รวมกัน จากบริษัทไบโอซีน (BioSyn) 1 ซ้อนโต๊ะ(800-346-2703)นํ้ามันเมล็ดแฟล็กซ์บริสุทธิ้ คั้นแบบเย็น 1/2 ซ้อนโต๊ะ (ไม่ใส่ก็ได้)นํ้ามันจากจมูกข้าวสาลี 1/2 ช้อนโต๊ะ

(ไม่ใส่ก็ได้)สำหรับคนที่ต้องการชะลอการลดนํ้าหนักหรือเพิ่มนํ้าหนัก ให้เติมนํ้ามันเอ็มซีทื (MCT) หรือ มีเดียม เชน ไตรกลีเชอไรด์ (medium chain triglyceride)ลงไปด้วย 2 ซ้อนโต๊ะวิธีทำใช้เครื่องบดผสมอาหารขนาดใหญ่หรือใช้เครื่องผสมอาหารขนาดเล็กแบบที่ใช้มือถือ อย่างเดียวกับที่ทำขึ้นมาเพื่อใช้ผสมเครื่องดื่มสำหรับอาหารลดนํ้าหนักแรกทีเดียว เติมส่วนผสมที่มีนํ้ามัน (อันได้แก่อีพืเอ นํ้ามันจมูกข้าวสาลีและแฟล็กช์)ลงไปเคลือบก้นภาชนะเสียก่อน เพื่อว่าส่วนผสมอย่างอนจะได้ผสมกันง่ายขึ้นและเพื่อว่าจะได้ทำความสะอาดได้ง่ายขึ้น เติมส่วนผสมพวกที่เป็นผงลงไปแล้วจึงหั่นผลไม้ใส่ตามลงไป ตีจนส่วนผสมนี้เข้ากันดีเป็นเนื้อเดียว หรือประมาณ 15วินาทีอาหารที่จัดเตรียมไว้คราวละมาก ๆโย๓ร์ดต้มนม 8 ถ้วยตวง  เสื่อโยคะยางพารา โดยใช้ไฟอ่อนๆ ให้เดือดปุดๆ เป็นฟอง แต่ยังไม่ถึงกับเดือดพล่าน โดยใส่นมผงเติมไปด้วย 1 ถ้วยตวงลดไฟลง เคี่ยวให้เดือดปุดๆ ต่อไปอีกอย่างน้อย 5 นาที ยิ่งเคี่ยวนานเท่าไร โยเกิร์ตที่ได้กิจ ะข้นเท่านั้น (อย่าเคี่ยวนานเกิน 25 นาที)ระหว่างที่เคี่ยวนมอยู่ ให้เอาโยเกิร์ดรสอร่อย 2 ช้อนโต๊ะ ใส่ลงในเหยือกแก้วเนยถั่วขนาด 2 ควอร์ต ใช้ช้อนพลาสติคกวนจนเป็นครีมเราอาจจะริบประทานนํ้าปันเป็นอาหารเช้าที่ทานได้รวดเร็วและง่าย จะใช้นํ้าปันสูตรพิฆาตมังกรนี้เป็นอาหารเสริมหรือแทนที่อาหารเช้าเลยก็ไต้ ขึ้นอยู่กูไทีอาหารเช้าตามแบบฉบับนี้ประกอบด้วยนํ้าปันที่ตั้งชื่อเรียกไว้ว่านํ้าปันพิฆาตมังกรหรือ Dragon-Slayer shake ประกอบกับขนมปังแบบม้วนที่ทำจากธัญพืชครบรูป ขนมปังเบเกิล (bagle ชนิดไม,ใส่ยีสต์ รสมันๆ และหนึบกว่าขนมปังธรรมดา)มัฟพิน หรือโรตี และผลไม้สดจานโต ตามฤดูกาลรับประทานยาครึ่งหนึ่งควบไปกับนํ้าปันพิฆาตมังกร เก็บที่เหลือเอาไว้ทานตอนหลัง การแบ่งรับประทานวิตามินเสริมทีละน้อยๆ จะช่วยรักษาระดับสารอาหารในกระแสโลหิตให้คงที่เครื่องปรุงนํ้าผลไม้ชนิดเจือจาง 4-8 ออนซ์ จะใช้นํ้าผลไม้ชนิดใดก็ได้ ตั้งแต่แอ็ปเปิลแครนเบอรึ่ หรือส้ม    จะใช้นํ้าผลไม้ที่คั้นใหม่สดๆ หรือนํ้าผลไม้สะกัดก็ไต้บางคน'ใช้นํ้ากลั่นเติมลง'ใน,นาแอ็ปเปิลเข้มข้นแช่แข็งชนิดที่'ไม่เติมนํ้าตาลลงไปสองเท่าตัวโปรตีนผง 10-15  วิธีเล่นโยคะ  กรัม โปรตีนนี้ ได้จากหลายแหล่ง

เรียงตามลำดับไปจากที่เหมาะมากดังนี้ โปรตีนผงจากนมเปรี้ยว ข้าวเจ้า ถั่วเหลือง อัลฟัลฟาไข่ขาว โย๓ร์ตซนิดไม่มีมัน สาหร่าย (Spirulina) อย่าใช้โปรตีนผงที่ได้มาจากนมชนิดไม่มีไขมัน    มีคนมากมายที่แพ้ผลิตภัณฑ์พวกนี้ ร้านอาหารสุขภาพใกล้บ้านคุณ น่าจะมีผลิตภัณฑ์โปรตีนผงให้เลือกได้เป็นสิบอย่าง    ผลิตภัณฑ์โปรตีนจากนมเปรี้ยวบริสุทธิ้มีชื่อยี่ห้อว่าโปรมอด (ProMod)เพอร์เพิกเซเว่น (Perfect 7) 1/2 ช้อนโต๊ะ เพอร์เพิคเซเว่นนี้ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีเยี่ยมสำหรับการขับถ่ายเป็นเวลาและส่งเสริมการกำจัดพืษที่เหมาะสมเพอร์เพิคเซเว่นประกอบด้วยเส้น'ใย ยาระบายที่ได้จากสมุนไพร แบคทีเรียที่เมื่อเคี่ยวนมได้ที่แล้ว ทิ้งไว้ให้เย็นลงจนมีอุณหภูมิ 49 องศาเซลเซียส(112 องศาฟาเรนไฮห์) เพราะไม่เช่นนั้นแล้ว แบคทีเรียในโยเกิร์ตจะตายเสียเติมนมอุ่นครึ่งถ้วยใส่ลงในเชื้อโยเกิร์ตที่เอาใส่เหยือกไว้กวนเบา ๆ แดให้ทั่วจากนั้นจึงเติมนมที่เหลือลงในเหยือกแก้วเอาเหยือก (ที่ไม่ได้ปีดฝา)ใส่ลงในกระติกนํ้าแข็งแบบชนิดที่ใช้ใส่ไปปีกนิค(ขนาดที่ใส่เบียร์ได้ 6 กระป๋องพอดี) ปิดฝากระติกทิ้งไว้ 6-10 ชั่วโมง ยิ่งทิ้งไว้นานเท่าไร โยเกิร์ตจะยิ่งข้นมากเท่านั้น    อย่าเปิดฝาออกแอบดูระหว่างที่เชื้อโยเกิร์ตทำให้นมเปรี้ยวเป็นโยเกิร์ตสูตรนี้จะช่วยให้ประหยัดเงินค่าชื้อโยเกิร์ตได้หลายเท่าเพาะเมล็ดพืชงอกเองสิ่งที่จำเป็นต้องใช้คือเหยือกแก้ว (ขนาด 1 ควอร์ตหรือใหญ่กว่านั้น) ตะแกรงพลาสติคนุ่มๆ สำหรับปิดช้างบน กับยางรัดสำหรับรัดตะแกรงให้อยู่กับที่ตามร้านขายอาหารสุขภาพส่วนใหญ่ จะมีอุปกรณ์สำหรับทำถั่วงอกขาย    เสื่อโยคะยี่ห้อไหนดี  จะชื้อเป็นชุดอย่างนั้นมาใช้เลยกิสะดวก เอาเมล็ดพืชที่ต้องการเพาะให้งอก หนึ่งช้อนโต๊ะพูนๆ ใส่ลงในภาชนะแก้ว แล้วเอาตะแกรงปิดทับไว้ข้างบน    เมล็ดพืชจะขยายขนาดขึ้นประมาณ 10 เท่า เมื่อมันงอกแล้ว เพราะฉะนั้นกิต้องเผื่อเนื้อที่สำหรับการขยายตัวเอาไว้ด้วย เอานํ้ากลั่นใส่ลงในภาชนะให้สูงขึ้นมาครึ่งหนึ่ง แล้วทิ้งค้างคืนไว้ เช้ารุ่งขึ้น ให้เทนํ้าออก ควรภาชนะไว้เหนืออ่าง ให้นํ้าไหลออกได้หมดจดดี    แล้วก็ใส่นํ้าลงไปแช่ใหม่ ตกเย็นก็เทนํ้าออก รินนํ้าทิ้งอย่างนี้วันละ 2 หน เป็นเวลา 6-7 วัน ตั้งเหยือกไว้ในที่ที่มีแสงสว่างขมุกขมัวเมล็ดพืชขนาดใหญ่ อย่างเม็ดถั่วชนิดต่างๆ จะใช้เวลางอกสั้นกว่า และไม่ควรจะปล่อยให้งอกออกมายาวเกินครึ่งนิ้ว เพราะมันจะขม 

  ถั่วเขียวจะงอกได้ยาวถึง 2 นิ้วโดยไม่มีรสขม เมล็ดข้าวสาลี ข้าวบาร์เลย์ ข้าวโอ๊ตและ'ข้าวชนิดอื่นๆ เอามาเพาะได้ดีเยี่ยม    เมล็ดพืซที่เล็กกว่านั้น อย่างเช่นอัลฟัลฟาสามารถงอกได้ยาวถึงหนึ่งนิ้วโดยไม่มีรสขม    ถ้าต้องการวิตามินเอเพิ่ม ให้เอาอัลฟัลฟางอกไปตั้งไว้ตรงหน้าต่างที่แดดส่องในวันสุดท้ายก่อนที่จะกิน สีเขียวของมันบอกให้รู้ว่า มีคลอโรพืล เล่นโยคะ  ฟอลาชิน (folacin) และเบต้าคาโรทีน เพิ่มขึ้นมาถ้ากินมากเกินไปเมล็ดพืชงอกอาจจะยับยั้งการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันในมนุษย์ไต้ อย่ากินเมล็ดพืชงอกเกินวันละ 2 ถ้วยมายองเนสเกลือ    1/2 ช้อนชานํ้าแอ็ปเปีล    3 ช้อนโต๊ะนํ้ามันเมล็ดดอกทานตะวันหรือคาโนลา (canola) 1 ถ้วยตวงใส่ไข่ มัสตาร์ด เกลือกับนํ้ามันครึ่งถ้วย ลงในภาชนะของเครื่องบดผสมอาหารไฟฟ้า มันจนเนียนเข้ากันดี จากนั้นจึงเติมนํ้ามันส่วนที่เหลือลงไปอย่างช้าๆตรงกลาง ในขณะที่เปีดเครื่องมันไปด้วย ใช้พายอันเล็กๆ ปาดมายองเนสที่ได้ลงในขวด ปีดฝาเก็บใส่ไว้ในตู้เย็น ส่วนผสมนี้จะได้มายองเนส 2 ถ้วยตวงถั่วบดรสแซ่บถั่วพืนโต (หรือจะใช้ถั่วชนิดอื่นก็ได้ อาทิ ถั่วแดง ถั่วขาว ฯลฯ) 3 ถ้วยหอมใหญ่    1 หัวใหญ่

เสื่อโยคะ