วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

การโหนบาร์แนว Street workout ตอนที่ 1
เชื่อพูดถึงการสะกดดวงจิตถูเหมือนเป็นเรื่องกี่เราทุกคนทราบว่าคืออะใร การสะกดดวงจิตหมายควานว่า การกำให้หสับคือผู้สะกดใช้อำนาจทำให้ผู้ถูกสะกดหสับวิธีอันนบมาแต่โบราณกาสกระกงถึงบัดน บัญหาจิงมืการสะกดคนให้หสับนั้น มีประใยชนอะใรประโยชน์แห่งการสะกดดวงจิตในเมื่อใช้ให้ถูกทางนั้นแบ่งออกได้เป็นส่วนใหญ่ 3 ประการคือ1. เป็นการรักษาโรค หรอบรรเทาความเจ็บปวดการรักษาโรค เข่น โรคอันเดียวกับเส้นประสาท ใจคอหงุดหงิด นอนไม่หลับ โรคเหล่านี้ต้องการให้เส้นประสาทระงับและได้หยุดพักผ่อน การสะกดให้หลับก็เป็นวิธีที่ดีอันหนึ่ง ซึ่งนักสะกดดวงจิตเขาอวดว่าดีกว่าให้กินยานอนหลับเพราะไม่ทำอันตรายแก่ร่างกาย การปวดศีรษะอย่างรุนแรงนั้นเขาว่า ลามารถทำให้หายโดยสะกดให้หลับและเมื่อตื่นขึ้นมาแล้วก็ไม่ปวดอึกต่อไป หรือการเจ็บปวดชนิดใด ๆที่มืการปวดขึ้นเป็นเวลา เขาสะกดให้หลับเสียก่อนจะถึงเวลาปวด บาร์โหนติดประตูราคาถูก  ความปวดอันนี้ก็ไม่เกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นผู้หลับก็ไม่รู้สึกทุกขเวทนา นักสะกดดวงจิตในสมัยนี้ยังอธีบายว่าการสะกดดวงจิตอาจทำให้หายโรค เป็นวิธีรักษาโรคได้หลายอย่างด้วย 2. การรู้วิชชาสะกดดวงจิต เป็นเครื่องป้องกันตัวอย่างดีวิเศษอันหนึ่ง

ในข้อนี้ปัญหาโต้แย้งเถียงกันอยู่มากว่า คนเราลามารถจะสะกดตนให้หลับโดยเขาไม่ยินยอมได้หรือไม่ บางคนกล่าวว่าถ้าผู้ถูกสะกดไม่ยินยอมแล้ว ผู้สะกดจะสะกดไม่ได้เลยเป็นอันขาด แต่บางคนก็ยืนยันว่าถึงแม้ผู้ไม่ยินยอมก็สะกดได้เป็นการแน่นอนว่าถ้าผู้ถูกสะกดเขายอมให้สะกด หรือเมื่อเขาเผลอตัว การสะกดนั้นก็เป็นการง่ายแต่ถึงแม้เขาจะไม่ยอมหรือไม่เผลอตัวก็ยังม้ทางสะกดได้ แต่ผู้สะกดจำต้องมีอำนาจมากพอ Street workout เมื่อลามารถสะกดดวงจิตได้ แม้แต่เขาไม่ยอมหรือเขาไม่รู้ตัวดี ดังนี้แล้วการสะกดดวงจิตก็เป็นประโยชน์อย่างยิ่งอันหนึ่ง สำหรับป้องกันตัวมิให้ศัตรูทำร้ายได้3. ตามกี่ใด้ทดลองกันมา!เลวแด่โบราณกาล จนถึงสมัยนี้ ได้ผลอย่างหนึ่งว่าการสะกดดวงจิตนั้นกระทำให้ผู้ถูกสะกดหมดเครื่องควบคุมใจ กล่าวดีอทำให้ดวงจิตและปัญญาหลับไป ไม่ทำงานเลย เหลือแต่สัญญาเหล่านั้นที่คงทำงานอยู่ เราทราบอยู่แล้วว่าสัญญาที่ปราศจากปัญญาหรือดวงจิตควบคุมนั้น ย่อมจะทำอะไรๆ ไปตามบุญตามกรรมคนที่นอนหลับละเมอก็เป็นไปด้วยสัญญาทำงานอย่างเดียว ฉะนั้นการทดลองจึงได้ผลที่ทำให้ผู้ถูกสะกดพูดความจริงอะไรทุก ๆ อย่างที่ตนได้ทำและได้เห็นมา สตรีที่ถูกสะกดให้หลับ อาจจะเล่าความลับของตนออกหมดได้ ผู้ร้ายที่ถูกสะกดให้หลับอาจบอกเล่าถึงฆาตกรรมหรือโจรกรรมที่ตนทำมาแล้วอย่างถี่ถ้วน เว้นแต่กฎหมายจะไม่ยอม  ขายบาร์โหนประกอบง่าย ให้เอาคำบอกเล่าเหล่านั้นมาเป็นหลักฐานอย่างหนึ่ง และอึกอย่างหนึ่งผู้ที่ลามารถสะกดคนที่เขาไม่ยอมให้สะกดนั้น ในเวลานี้หาได้ยากนัก   โดยเหตุนี้การสะกดดวงจิตเป็นเหตุให้ดวงจิตและปัญญาของผู้ถูกสะกดหลับไป เหลอแต่สัญญาอันปราศจากสิ่งควบคุมดังกล่าวมาแล้วนั้น ผู้ที่สะกดจึงสามารถเอาปัญญาและดวงจิตของคนเข้าไปบังคับแทนที่ปัญญาและดวงจิตของผู้ถูกสะกดนั้นได้ และด้วยเหตุนี้ผู้สะกดจึงสามารถบังคับให้ผู้ถูกสะกดทำอะไรได้ตามชอบใจและเนื่องจากวิชชาสะกดดวงจิตนี้ล่อแหลมลามารถทำให้เกิดผลร้ายได้มาก ๆ แต่กฎของธรรมชาติมีอยู่สำหรับลงโทษผู้ที่ใช้อำนาจดวงจิตในทางที่ผิดการปีกฝนวิชชาสะกดจิตนั้น

เขาอธิบายไว้ลองชั้นคอ (1) tinหัดให้มีพื้นความสามารถ แล้วจึงค่อย (2) ปีกหัดการสะกดดวงจิตโดยตรงใ.การฝึกหัดให้มีพนความสามารถการปีกหัดให้มีพื้นความสามารถนั้น มี 3 ตอนคือ (1) ปีกหัดให้ไม่มีความกลัว (2) ปีกให้มีอำนาจบังคับและ (3) สมาธิการปีกหัดให้ไบปิความกลัวนน บีประโยซนอย่างสำคัญทคนทุกคนควรใส่ใ9  ท่าโหนบาร์ ไม่แต่เฉพาะผูกปีกปีนวัชซาสะกดดวงจิต ทจริงเปีนประโยซนสำหรับบุคคลทวไปจะปีกหัด เพราะความกลัว ความวิตก เอนเครื่องตัดรอนความ19ริญV9งมนุษย่อย่างมากมาย ฉะนมสำหรับการยกหัดมิให้บีความกลัวนจิงมี'V อก9ะพงอริบายลักหน่อย  คนเรากลัวในสิ่งที่ยังมาไม่ถึงแต่สิ่งที่มาถึงแล้วเราไม่กลัว เด็กที่ถูกทำโทษย่อมกลัวเมื่อก่อนจะถูกทำโทษ แต่พอถึงเวลาถูกทำโทษเข้าจริงก็ไม่กลัว และรับโทษไปได้ เรากลัวความลำบากในเมื่อความลำบากยังมาไม่ถึง และเรารู้ว่าจะมีมาเราก็กลัวเสียก่อน เมื่อความลำบากอันนั้นมาถึงเข้าจริงความกลัวก็หมดไป ถ้าเรารู้ล่วงหน้าว่าเราจะถูกยิง เราก็กลัวเจียนตายแต่ถ้าใครมาแอบยิงโดยมิให้เรารู้ตัวเราก็ไม่กลัวอะไร คนเรากลัวตายเมื่อยังไม่ตาย แต่พอความตายมาถึงเข้าจริงๆ เราก็ไม่กลัว ขอให้ลองคิดกันให้ดีจะเห็นได้ว่าข้อความเหล่านี้เป็นความจริงแท้ และเรากลัวในสิ่งที่ยังมาไม่ถึง  บาร์โหนติดผนัง ผู้แสดงปาฐ'กถาย่อมรู้สึกประหม่าเมื่อก่อนลงมือแลดง แต่พอลงมือแลดงไปแล้วจริงความประหม่าก็หายไป เห็นได้ว่าความกลัวกับภัยที่บังเกิดขึ้นนั้น ไม่ใช่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน คนเราอาจต้องรับภัยโดยมิต้องกลัวเลยก็ได้

บาร์โหน

1 ความคิดเห็น:

 1. Bersama Kami Agen Bandar Taruhan Online Terlengkap & Terpercaya !
  Dapatkan Promo Bonus Yang Menarik
  Langsung Saja Kunjungi www(titik)bolavita(titik)org
  Info Lebih Lanjut Bisa Hubungi :
  BBM : BOLAVITA
  wechat : bolavita
  whatup : 6281377055002
  Email : cs@bolavita .com

  ตอบลบ